top of page

WZC De Linde

2018

februari

opdrachtgever: WZC De Linde vzw

ligging: Schoolstraat 33 B, 9950 Waarschoot

oppervlakte: 4.115 m²

studie stabiliteit: Fraeye & Partners nv

studie technieken: Studiebureau Schoonackers

veiligheidscoördinatie: Veto & Partners

alg. aannemer: MBG CFE Bouw Vlaanderen

aanvang: november 2016

website: wzc-delinde.be

Vernieuwen en uitbreiden van de infrastructuur met 49 woongelegenheden, grootkeuken, slopen vrijstaande gebouwen en omgevingsaanleg.

Het project kadert in de uitvoering van een globaal masterplan.

Op de bouwplaats bevindt zich een WZC dat deel uitmaakt van het WZC De Linde vzw. De bestaande afdelingen bieden plaats aan in totaal 109 bewoners, voornamelijk fysiek zorgbehoevende ouderen. Het aanbod omvat een ROB voor 68 bewoners, een RVT voor 38 zwaar zorgbehoevende ouderen alsook een CVT voor drie residenten. De gelijkvloerse afdeling biedt plaats aan dementerende bewoners voor wie extra omkadering en specifieke zorg nodig is. Het WZC werd in 2009 vooraan uitgebreid met een aantal woongelegenheden, lokalen voor administratie en kinesitherapie. WZC wordt nu opnieuw uitgebreid met 49 woongelegenheden alsook een grootkeuken die uitgerust wordt om de volledige woonzorgcampus te kunnen bedienen.

bottom of page