top of page

BUREAU

Onze betrachting als ontwerpers is steeds om duurzame oplossingen op maat te bieden die niet van meet af vastliggen maar ruimte laten voor een mogelijk alternatieve visie van de opdrachtgever. Een concept wordt in eerste instantie ontwikkeld als basis voor het initiëren van een constructieve dialoog. De finaliteit van elk ontwerpproces is om een project te realiseren dat een doordachte blauwdruk is van het programma van eisen waar zowel opdrachtgever als ontwerper zich kunnen in vinden.

Archipro Architecten zijn ontstaan te Gent in 1998. De vennootschap werd opgericht in 2008 door arch. Marc Claeys (zaakvoerder) met Bart Dujardin en Olivier Senrame als partners.

bottom of page