top of page

2005

oplevering

opdrachtgever: Universiteit Gent - Faculteit Diergeneeskunde

ligging: Salisburylaan 133 – 9820 Merelbeke

Anno 2001 kreeg Archipro Architecten door Universiteit Gent de opdracht toegewezen om een aparte huisvesting te ontwikkelen voor de afdelingen bacteriologie, pluimvee en bijzondere dieren van de faculteit Diergeneeskunde.

 

De ontwerpers opteerden, naar analogie met de oorspronkelijke bouwblokken, bewust voor een eigenzinnige vormgeving om geen afbreuk te doen aan de authenticiteit van het destijds als formele eenheid opgevatte gebouwencomplex met zijn duidelijk naar de “stalling”-typologie verwijzende verschijningsvorm. Door echter een deel van de gevel uit te werken in geprofileerd staal werd betracht op subtiele wijze te refereren aan de belendende gebouwengroep.

bottom of page