top of page

WGC De Punt

2021

opgeleverd

opdrachtgever: WGC De Punt vzw

ligging: Tweekapellenstraat 45, 9050 Gentbrugge

EPB / veiligheidscoördinatie: Feys bv

alg. aannemer: Maes en Coucke

oppervlakte: 1.575 m2

De zustergemeenschap verhuist eind 2019 naar een nieuw klooster te Waarschoot. Voor wijkgezondheidscentrum De Punt, dat dringend nood had aan uitbreiding, was het vrijkomen van het bestaande klooster een opportuniteit om te verhuizen gelet op de nabijheid en de beschikbare oppervlakte.

 

Het klooster dat in 2013 al grondig werd gerenoveerd, was in goede staat waardoor er enkel inwendig aanpassingen nodig waren om het gebouw om te vormen tot een operationeel wijkgezondheidscentrum.

Vanuit ecologisch oogpunt en rekening houdende met het beperkte budget was de uitdaging om het programma van eisen te realiseren mits maximaal (her)gebruik van bestaande voorzieningen. Concreet betekende dit dat kap- en breekwerken tot een minimum konden worden herleid en nodeloze bouwkundige werken werden vermeden. De ingrepen beperkten zich tot het herindelen en/of verbinden van een aantal ruimtes. Aldus is de kapel opgedeeld tot een vergaderzaal en toiletten annex gang terwijl de grote leefruimte opsplitsbaar is tot kineruimte, vergaderzaal en gezondheidspromotie, dit door plaatsing van twee mobiele wanden.

 

De meeste lokalen bleven echter onaangeroerd en kregen enkel een andere functie (bv. kamers werden omgevormd tot kabinetten of bureau's, spreekplaatsen tot onthaal annex wachtzaal …).

bottom of page