top of page

GAW De Pastorij

2015

augustus

opdrachtgever: Profilia bvba

ligging: Nieuwstraat, 9450 Denderhoutem

oppervlakte: 2.055 + 835 m²

studie stabiliteit: Engitop bvba

studie technieken: Schoonackers bvba

veiligheidscoördinatie: Vinco Developments

alg.aannemer: Wyckaert nv

aanvang: mei 2014

website: srliving.be

Zorgdorp De Pastorij, gelegen op wandelafstand van de dorpskern van Denderhoutem, is een ruim opgezette woonzorgcampus met een gevarieerd aanbod aan aangepaste woonvormen. Het geïntegreerde woonzorgcomplex langs de Pastorijweg omvat 69 woongelegenheden, 10 herstelverblijven alsook 24 ruime assistentiewoningen. Aanleunend aan zuidoostelijke kant van de site werden extra twee losstaande groepen van respectievelijk 9 en 22 assistentiewoningen gerealiseerd. Het kleinste woonblok is opgetrokken langsheen de Voetweg die een doorsteek vormt tussen de Pastorijweg en het dorp voor fietsers en voetgangers. Achter het woonzorgcentrum, gesitueerd tussen de speeltuin en de Voetweg werd aan de Nieuwstraat een laag (2 bouwlagen), L-vormig woonblok met 22 woningen gebouwd. In beide gevallen betreft het assistentiewoningen met elk een eigen voordeur, uitgevend op een overdekte gaanderij.

bottom of page