top of page

WZC Ter Caele

2018

kandidatuurstelling

opdrachtgever: Zorgbedrijf Meetjesland

ligging: Hoeksken, 9940 Evergem

oppervlakte: 5.935 m²

Ontwerp voor nieuwbouw van een WZC voor 94 bewoners en masterplan in het centrum van Evergem.

Concreet is er voor gekozen om de 2 afdelingen (samenvallend met de 1° en de 2° verdieping) te verheffen boven het maaiveld, partieel gedragen door een sokkel die alle gemeenschappelijke functies herbergt. Het gebouw plooit zich in een omtrekkende beweging rondom een centraal binnenplein waar de hoofdinkom van het WZC is gesitueerd. Doordat het WZC zich niet per se hoeft te richten tot de buurt omdat het belendende dienstencentrum deze functie vervult, is hier geopteerd voor de hoofdinkom op het rustige binnenplein, weg van de drukte van de openbare weg.

Het binnenplein opent zich niettemin naar de ruimere omgeving en is vlot bereikbaar vanuit diverse richtingen, zowel voor voetgangers komend vanaf de nieuwe parking als het bestaande pleintje naast het dienstencentrum (via onderdoorgang). De overdekte buitenruimte (onder de door kolommen gestutte bovenbouw van het WZC) zorgt naast een functionele tevens voor een visuele link tussen het bestaande en het nieuwe plein wat de open ruimte oprekt en aanzienlijk versterkt.

 

bottom of page