top of page

WGC Watersportbaan

2017

kandidatuurstelling

opdrachtgever: WGC De Watersportbaan

ligging: Nekkersberglaan, 9000 Gent

Bouwvolume

Ondanks het voorlopig ontbreken van concrete stedenbouwkundige randvoorwaarden en een exacte grens tussen beide percelen werden twee alternatieven onderzocht:

  • optie 1: programma gespreid over 3 bouwlagen (1.148m2)

  • optie 2: programma gespreid over 4 bouwlagen (1.193m2)

Gelet op de nabijheid van hoogbouw mag er worden aangenomen dat er stedenbouwkundig geen bezwaar zal zijn tegen drie of vier bouwlagen.

Inplanting

In beide opties was het opportuun om het gebouw zo dicht als mogelijk bij de voetweg in te planten om aldus de afstand tav de bomen alsook de open ruimte tussen WGC en buurthuis te maximaliseren.

Toegang tot het centrum

Voor de patiënten wordt de toegang logischerwijs georganiseerd vanaf de voetweg (noordoostzijde) waarbij fietsen dicht bij het inkompad kunnen worden gestald onder een oversteek/luifel teneinde losstaande overkappingen op het terrein te vermijden. Het personeel beschikt over een aparte inkom langs de achterzijde.

Spreiding programma

Los van het aantal bouwlagen en het klein verschil in bruto oppervlakte is het belangrijkste onderscheid tussen beide alternatieven dat in ‘optie 1’ de medisch/verpleegkundige afdeling op het gelijkvloers zit. Ondanks dat deze afdeling zich in ‘optie 2’ op de 1° verdieping bevindt, zijn de loopafstanden strikt genomen korter maar wordt de noodzaak om lift (of trap) te gebruiken mogelijk als nadelig ervaren. Op de hoogste verdieping wordt in beide varianten een niet-patiëntgerelateerde afdeling voorzien met louter administratieve, personeelsgebonden en technische functies.De paramedische afdeling bevindt zich telkens tussen de medisch/verpleegkundige afdeling en de hoogste verdieping.

bottom of page