top of page

VBS De Groeiweide

2022

in aanbesteding

opdrachtgever: VZW De Vijgenboom

ligging: Groeiplein 1, 9750 Ouwegem

Verbouwing en uitbreiding van vrije basisschool De Groeiweide in het centrum van Ouwegem.

De huidige school is een heterogeen complex van geschakelde bouwvolumes dat het resultaat is van aparte bouwcampagnes uit verschillende periodes. De uitbreiding/verbouwing was noodzakelijk gelet op de verouderde infrastructuur en een tekort aan nuttige oppervlakte.

De uitbreiding is zo opgevat dat het bouwvolume trapsgewijs is afgebouwd richting speelweide wat de verschijningsvorm ten goede komt en daardoor lichter en minder massief oogt. De gelijkvloerse nieuwbouw omvat de refter met keuken, het lerarenlokaal en de gang; op de nieuwe verdieping komt er ruimte voor een zorglokaal, 2 klaslokalen, toilet en technisch lokaal. In het kader van de toegankelijkheid wordt een rolwagentoegankelijke lift voorzien. Aansluitend bij de nieuwe refter komt er een overdekte speelplaats.

 

bottom of page