top of page

GAW Residentie Prieelshof

2010

februari

opdrachtgever: Malin bvba

ligging: Dr. Prieelslaan 24, 9340 Oordegem

oppervlakte: 2.462 m²

studie stabiliteit: Fraeye & partners

veiligheidscoördinatie: VETO & partners

alg. aannemer: Wyckaert nv

aanvang: februari 2009

website: srliving.be

Nieuwbouw 32 assistentiewoningen en woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden (7.861 m²).

De assistentiewoningen zijn geconcipieerd op maat van zelfstandig wonende ouderen waarbij veel aandacht werd besteed aan comfort, toegankelijkheid en veiligheid. De bewonersdoelgroep voor de flats zijn ouderen uit de omgeving van Oordegem die nog zelfstandig wensen te wonen in een geriefelijke, overzichtelijke flat in een vertrouwde omgeving binnen het beschermende kader van het rust- en verzorgingstehuis van waaruit desgewenst passende zorgen kunnen worden georganiseerd. Ingeval van toenemende zorgbehoevendheid kan de bewoner verhuizen naar een woongelegenheid binnen de muren van het WZC alwaar hij aangepaste verzorging- en/of verpleging krijgt. Een buitengalerij verzorgt de verbinding tussen het rustoord en de flats.

bottom of page