top of page

renovatie en uitbreiding van aanleunflats in Kieldrecht

2024

uitvoering in fases
  • uitbreiding met 3 flats en daaropvolgend een gefaseerde renovatie van de bestaande 15 aanleunflats

  • nieuwbouw 2 bergingen voor fietsen (en/of scootmobiels)

opdrachtgever: Conecto

ligging: Tuinwijkstraat, Kieldrecht

oppervlakte: -.-- m²

bottom of page