top of page

GAW in Zele

2018

wedstrijdontwerp

opdrachtgever: Gewestelijke Maatschappij

voor woningbouw cvba

ligging: Lange Akker, 9240 Zele

oppervlakte: 2.635 m²

Haalbaarheidsstudie voor nieuwbouw van 26 huurwoningen met zorg.

Er is resoluut voor gekozen om niet zozeer voluit langsheen de rooilijn in de Lange Akker te bouwen, doch eerder dwars erop en dus meer de diepte van het terrein te benutten om de relatie met het achterliggende woonzorgcentrum te versterken door middel van enerzijds een mogelijk overdekte doorgang naar het WZC en anderzijds een voetgangers- en fietsersdoorgang die overlapt met de rijweg ten behoeve van de ontsluiting van de overdekte parkeerplaatsen onder het gebouw. Deze weloverwogen keuze houdt ook in dat er bewust niet gestreefd wordt naar een gesloten straatgevel met plaatselijke (onder)doorgang maar naar een vrijstaand gebouw met een eigen verschijningsvorm dat zich duidelijk onderscheidt van de belendende woningen en zich in het straatbeeld profileert als groepswoningbouw, geflankeerd door groene corridors met zichtlijnen naar het achterliggende gebied (site WZC).

 

De open inplanting is een opportuniteit voor het creëren van een nieuwe dynamiek die mogelijk wordt door het aanbod van een alternatieve verbinding voor voetgangers en fietsen doorheen het binnengebied. Hierdoor wordt de bestaande openheid van de huidige weide niet volledig ongedaan gemaakt en een tegengewicht geboden voor de lange blinde muur aan de overzijde van de straat. Bovendien zou het sluiten van de straatgevel ertoe dwingen om aan te sluiten bij het gabarit van de aanpalende woningen die voorzien zijn van een zadeldak, wat gelet op het beoogde programma, functioneel geen meerwaarde zou bieden.

bottom of page