GAW in Zele

2017

Haalbaaarheidsstudie voor nieuwbouw van 26 aanleunflats.

opdrachtgever: Gewestelijke Maatschappij voor woningbouw cvba

ligging: Lange Akker, 9240 Zele

oppervlakte: ---